Mục tiêu của chương trình nhằm phát triển khả năng nghệ thuật ứng dụng và tư duy sáng tạo của trẻ em Việt Nam.

Dành mọi sự quan tâm chăm sóc cho trẻ em với một tinh thần cởi mở, thân thiện, an toàn sao cho trẻ tham gia chương trình luôn được phát huy hết khả năng của bản thân, luôn hạnh phúc với khả năng của mình cũng như luôn tự tin đón nhận kiến thức mới.

- Không áp đặt

- Không định kiến

- Phát triển cùng với kiến thức xã hội hiện đại